top of page

食完乾糧貓貓飲好多水,係咪代表夠?

好多家長要返工,長時間都唔起屋企,餵乾糧絕對係好符合到需求。而且貓貓食完乾糧,又見到佢地飲好多水,食得飲得,就無再去特別理會。但係,係咪姐係代表貓貓飲左足夠既水?


答案係「唔會!」貓貓食完乾糧飲好多水絕對係扎扎實實既假象(((゚Д゚;)))

乾糧既含水量通常都低於10%,貓貓食完會去飲水主要既原因係因為口乾乾,可以諗下身為人既我地,食完餅乾都會口乾想飲杯水,何況係貓貓呢?所以千其唔好比呢個假象呃左丫!


如果貓貓飲唔夠水會有咩情況發生?


1、用乾糧長期當做主食,會導致貓貓長期處於輕微脫水狀態,進而衍生成腎臟疾病,例如常見既腎衰竭(貓貓最普遍既死因)

2、貓貓攝取水份量不足,尿量就會少,容易衍生尿道結石,膀胱發炎等症狀


所以飲食均衡對貓貓係好重要架!希望貓貓小啲病痛,就要從平時既飲食著手,貓貓健康,做家長既都開心啲啦٩(。・ω・。)و


40 次查看

Kommentare


文章: Blog2_Post
bottom of page